Strategische allianties

Bureaublog

Samenwerking is de sleutel voor het versterken van lokale (onderzoeks)journalistiek. Dat klinkt eenvoudig maar zoals iedereen weet die met verschillende partner organisaties heeft samengewerkt, het is vaak gecompliceerder dan gedacht: onverenigbare bedrijfsculturen, concurrentie posities en verschillende  (commerciële) belangen willen nog wel eens voor problemen zorgen. Strategische allianties op projectbasis zouden een oplossing kunnen bieden.  

We zoeken naar gebieden waar we kunnen samenwerken en creëren vertrouwen tussen de verschillende partners om daarop voort te kunnen bouwen. Bijvoorbeeld samenwerking tussen lokale kranten en lokale omroepen waarbij de organisaties elkaar weliswaar beconcurreren, maar ook elkaar kunnen aanvullen. Zo werken we met het project RijnlandRoute in Leiden samen met het Leidsch Dagblad en UnityFM waarbij we radiomaken (podcasts) combineren met geschreven journalistiek en publicaties op elkaar afstemmen.

Interesse in samenwerking? Neem contact met ons op of bel 06-34103077 (Pim).